Asbest

Asbest er sundhedsskadeligt

Vi udfører asbestsanering og asbestforsegling på såvel installationer i bygninger som installationer, samt garnering på skibe.

​Vi har certificerede medarbejdere til at udføre disse opgaver i.h.t. gældende regler jfr. Arbejdsmiljøloven.

Indhent tilbud

  • Vi udtager prøver til videre analyse på laboratorie, for evt. indeholdelse af asbest.
  • Vi udfærdiger rapport med bilag af analysen, samt tegninger mrk., hvor prøven er udtaget.
  • Vi foretager anmeldelsen til Arbejdstilsynet / Søfartstyrelsen.
  • Vi udfører opgaven i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Kontakt os for tilbud eller vejledning.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os